ساختمان اقدسیه

علوی
پاسداران،سه راه فرمانیه
12906متر