معین موتور(نمایندگی پورشه در ایران)

کرج،جاده مخصوص

12000متر