07
ژوئن

مقدم

بر اساس تحقیق های انجام شده در صنعت مهندسین مشاور و مخصوصا در ایران توجه کمتری به موضوع ارزیابی عملکرد و مدل های رو به رشد سازمانی شده است. هدف اصلی این مقاله، ارائه برنامه ای برای سنجش عملکرد شرکت مهندسین مشاور می باشد و همچنین آشنایی با شرکت مهندسین مشاور و اینکه مهندس مشاور چیست و چگونه رتبه بندی می شود  را می توانید از ما بپرسید.
از میان شاخه های مهندسی، رشته مهندسین مشاور، یکی از رشته هایی می باشد که بر اساس علوم و فنون است. همچنین شرکت مهندسین مشاور یکی از پر طرفدارترین و پردرآمد ترین ها می باشد.